Jemné techniky

Jemné techniky sú techniky, ktorých úlohou je odlepenie pokožky od obalu svalu, čo je abnormálny stav, obmedzujúci normálnu funkčnosť a rozpínavosť svalu (skrátenie) a vyvolávajúci bolesti. Ide o problém najčastejšie spôsobený zlým držaním tela.

Pomocou jemných techník masér v zruba 15 sekundových intervaloch vyvoláva mierne predpätie postihnutej svalovej partie až kým sval nezačne obnovovať svoju správnu pružnosť a pohyblivosť. Po aplikácii jemných techník zvýšime hybnosť a funkčnosť konkrétnej svalovej partie a bolesť, ktorú skrátený sval vyvolával odozneje.

Objednať sa